GMA-fs.nl

Management & Organisatie

Managementtraining voor de juiste managementtools??

Er wordt veel van managers en leidinggevenden gevraagd. Het is van essentieel belang dat een ieder de taken doet op het niveau waarop men acteert. Dit kan echter alleen als iedere managementlaag beschikt over de voor hun functie benodigde managementtools. Bij het ontbreken hiervan op één of meerdere niveaus zullen taken moeten worden overgenomen, niet of onvolledig worden uitgevoerd. Op termijn zal dit leiden tot ad hoc management, naar binnengerichtheid, energieverlies en achteruitgang. Door een gedegen en gerichte managementleergang aan te bieden, wordt rust en ruimte gecreëerd om met vertrouwen de bij de functie behorende taken uit te voeren.

Grensverleggende trainingen

Kick off - Iedere leergang start met een kick off waarin de strategische noodzaak uiteen wordt gezet. Door de modules loopt als rode draad een door de directie bepaald project of de eigen jaarplannen.

Strategisch management - In de module strategisch management leert u vanuit een meer strategisch perspectief naar hun afdeling en projecten te kijken. U leert strategische keuzes te vertalen in project of afdelingsgerichte succes/prestatie indicatoren en bijbehorende doelstellingen. U leert werken met het SMART-principe voor het formuleren van doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel / Ambiteus, Realistisch en Tijdgebonden).

Financieel management - In de module financieel management worden de belangrijkste financiële KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) uitgebreid belicht, leert u financiële overzichten en cijfers te lezen, interpreteren en verklaren.

Logistiek management - Knelpunten in het logistieke proces vormen een bedreiging voor de winstgevendheid van het bedrijf. De knelpunten kunnen op meerdere plaatsen optreden. De module Logistiek management geeft u tools met betrekking tot het optimaliseren van bijvoorbeeld de goederenstroom.

Commercieel of klantmanagement - De module commercieel of klantmanagement staat in het teken van de middelen die kunnen worden aangewend om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Het doel van deze module is dat u vanuit strategisch oogpunt kunt beoordelen hoe de verkoop bevorderd kan worden en welke commerciële kansen er daarvoor kunnen worden benut.

Personeelsmanagement - Deze module geeft u inzicht in cijfers m.b.t. loonquote, productiviteit en verzuimcijfers en u weet hier actief op te sturen. Resultaat daarvan is dat u op de hoogte bent hoe er een optimale balans komt tussen inzet en motivatie van mensen aan de ene kant en kosten aan de andere kant. In de module personeelsmanagement wordt stilgestaan bij het werken met competenties in de selectie, voortgang en beoordeling van medewerkers.

Leiding geven & zelf-management - Uiteindelijk zijn de mensen het belangrijkste kapitaal. Alleen met uw mensen slaagt u erin resultaten te halen. De basis van effectief leiderschap is een hoog EQ. Dit betekent beschikken over zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en relatiemanagement. Middels een test brengen we de scores op deze 4 vlakken in kaart. Vervolgens wordt gewerkt aan bijbehorende vaardigheden, zoals kernkwaliteiten en valkuilen, communicatie en interactie, conflicthantering etc. Tijdens de training wordt geoefend met de 'leidinggevende gesprekken' die u in uw functie moet voeren. Daarbij maken we gebruik van de gespreksstructuur zoals die in uw organisatie vastgelegd is. Wanneer er gespreksformulieren beschikbaar zijn worden deze ter ondersteuning gebruikt. Naast de meer operationele kant van het leidinggeven, wordt uitgebreid getraind op coachend leidinggeven.

Kick out - Ter afsluiting van de training wordt een eindpresentatie gehouden voor bijvoorbeeld de directie.

Resultaten van de training

Na deze training bent u in staat om een breed scala aan managementrollen te vervullen. U weet de 'harde' en 'zachte' kant van leiderschap invulling te geven. Kennis heeft u opgedaan middels zelfstudie, de externe bijeenkomsten en verdieping na afloop van iedere bijeenkomst. Iedere module is afgesloten met een praktijkgerichte opdracht, waardoor u het geleerde direct heeft kunnen toepassen in de praktijk. U wordt tijdens het traject ondersteund door een mentor vanuit uw organisatie. Het voornaamste resultaat wordt duidelijk bij de eindpresentatie waarin u de resultaten toont van de opdracht die als rode draad door de leergang loopt. Tijdens de leergang werkt u met een zeer uitgebreid werkboek dat tevens als naslagwerk dient na de leergang. Bekijk de cursussus op de website van cursusbank